Skip to main content

Vanaf vandaag, 22-06-2020, is het mogelijk om gebruik te maken van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen.

De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

 

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

  • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
  • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
  • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkomingin uw inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

 

Welke inkomsten tellen mee voor het sv-loon? 

Alle inkomsten waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor uw sv-loon (sociale verzekeringsloon). ‘

U kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als u over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontving: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

Voldoet u volledig aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u TOFA regeling online aanvragen via: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/detail/hoe-vraag-ik-de-tegemoetkoming-tofa-aan